Evidence beest

In oktober 2021 vond er in het psychiatrisch centrum Alexius in Grimbergen een studiedag over asinotherapie plaats. Hugo Verdoodt werkt er al jaren met ezels en de mensen uit het centrum. Ook een ezel van bij ons mocht er zijn plaatsje veroveren. Omdat Hugo zijn welverdiende rustperiode inging, werd de informatie over het “werken” en leven met de ezels doorgegeven aan zoveel mogelijk geïnteresseerden. De spreekbeurten werden opgenomen zodat ook nu nog vele mensen kunnen nagenieten van alle ezelinfo.

Ook vanuit Anegria werden we gevraagd om de verzorging van ezels, onze werking en de plaats van ezels in onze leefwereld toe te lichten, wat ik met liefde en plezier heb gedaan.

Ik mag alle info delen van hun website. Geniet ervan, bekijk het eens rustig en laat het allemaal gezapig binnensijpelen. Veel kijk- en luisterplezier.

https://alexiusgrimbergen.be/ALEXIUS/NL/home/evidence_beest/

Een reactie plaatsen