Hoe kan je helpen?

1. Financieel helpen

Omdat wij een niet gesubsidieerde vzw zijn, zijn de centen die onze vzw moeten rechthouden meer dan welkom.
De kosten die we betalen met giften zijn :
• Dierenartskosten
• Hoef- en tandverzorging
• Voeding : hooi, stro en bijvoeding (korrels)
• Infrastructuur zoals stallen, omheining, drinkbakken

Alle giften zijn welkom, hoe klein ook, als het maar met een groot hart gegeven is !
Giften vanaf 40 euro op jaarbasis, gestort op de rekening van Anegria vzw, zijn fiscaal aftrekbaar. Dwz dat wij tussen januari en maart de giften die gestort zijn op onze rekening het voorbije jaar mogen doorgeven aan de fiscus, die dit automatisch op uw belastingsbrief zet. U ontvangt dan ook per email een attest van ons, zodat u zelf ook op de hoogte bent.

U kan ook giften geven in een collectebus of een enveloppe, dit is ook zeer welkom, maar deze zijn niet fiscaal aftrekbaar vanzelfsprekend.

U kan ook legaten doneren, dwz een deel van uw erfenis schenken aan de ezeltjes. Vraag hiervoor raad bij uw notaris. We staan ook vermeld in het boekje giften en legaten.

U mag erop rekenen dat elke cent wordt omdraaid, overwogen wordt of die wel nuttig besteed wordt voor onze ezels, en elke cent komt toe aan de ezels hoe dan ook !!!

Rekeningnummer Anegria vzw BE81 0016 6065 2124

2. Peter/meterschap

Alhoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk ezels een nieuwe thuis te geven, toch zijn er een aantal ezels, die om gezondheidsredenen of ouderdom veel extra zorgen nodig hebben, en daarom hier blijven ter verzorging.
Deze ezels blijven bij ons tot ze sterven of tot het lijden te groot wordt zonder vooruitzicht op verbetering, waardoor onze dierenarts en het verzorgingsteam beslist om ze uit hun lijden te verlossen. Dit gebeurt wanneer er geen ezelwaardig bestaan meer kan gegarandeerd worden, en gelukkig geven de ezels vaak zelf aan dat het genoeg is geweest voor hen.
Deze permanente bewoners vragen natuurlijk extra zorgen en brengen ook extra kosten met zich mee. Voor deze langblijvers zoeken we peters en of meters om het financieel dragelijker te maken.
Je kan je ezel zelf uitkiezen, en een volledig peter/meterschap voor een jaar op je nemen voor 500 euro/jaar. Of je kan een deel-peter/meterschap voor een jaar op je nemen voor een bedrag dat je zelf verkiest.
Je krijgt dan een certificaat met een foto van je ezel. En je kan op de opendeurdagen je lieveling eens extra komen verwennen met een knuffel.

Kom gerust eens langs op onze opendeurdagen of stuur een mailtje voor verdere info.

Nota : peter/meterschappen zijn een financiële gift, en gestort op onze rekening, is dit ook fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro op jaarbasis.

Rekeningnummer Anegria vzw : BE81 0016 6065 2124

3. Word vrijwilliger

Heeft u wat tijd over voor de ezels, wilt u een handje toesteken, dat kan : we zijn steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

De taken zijn :
• Meehelpen bij het voederen van de ezels olv een verantwoordelijke
• Het schoon houden van stallen, paddocks en weiden
• Helpen bij klusjes op de boerderij
• Helpen bij opendeurdagen en evenementen

Elke morgen (met uitzondering van zondag) van 9 tot 12 uur zijn vrijwilligers welkom om een handje toe te steken. Let wel het is boerderijwerk, dus zwaar werk, en vooral meestal buitenwerk !!!

Ook ’s avonds van 17 tot ongeveer 19u (met uitzondering van zondag) zijn vrijwilligers welkom voor het helpen bij het voederen van de ezels onder leiding van een verantwoordelijke. Meld je ook aan via het vrijwilligersformulier dat u vindt op deze pagina.

Bij interesse vul even dit vrijwilligersformulier in en stuur het door naar info@anegria.be voor verdere afspraken.

Mensen met een beperking zijn zeker welkom in onze inclusieve werking. Meer info hierover kan je vinden bij Project ANEGR!A.

Anegria vzw heeft een vrijwilligersverzekering voor lichamelijke schade veroorzaakt door het werken op de terreinen waar Anegria vzw gevestigd is.
Er zijn lockers waar je kostbare spullen zoals portemonnee, autosleutels tijdelijk in kan opbergen, maar aub laat al je kostbare spulletjes gewoon thuis, en doe vooral kleding aan waarin je kan werken en vuil worden. Op slippers, hoge hakken of in een wit kostuum kan je hier niet veel komen doen …

LEADER-project: Inclusieve vrijwilligersondersteuning in ezelopvangcentrum Anegria Project met steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

   

Voor de periode van 1/01/2020 tot 30/06/2022 ontvangt KATR!NAHOF een LEADER-subsidie. Hiermee zullen we van Anegria een ontmoetingsplek maken voor vrijwilligers met en zonder beperking uit het Waasland. Samen verzorgen ze de ezels en wordt informele zorg geboden. Er zullen samenwerkingsverbanden opgestart worden met organisaties, scholen en instanties zodat het project ingebed wordt in de ruime regio.

Doelstellingen:

  • Uitbouw en professionalisering van de vrijwilligerswerking in het ezelopvangcentrum.
  • Voorzien van professionele begeleiding die deze vrijwilligerswerking omkadert en een goede groepsdynamiek stimuleert.
  • Instap naar betaald werk faciliteren.
  • Uitbreiden van het bestaande vrijwilligersnetwerk in de omgeving en contacten leggen met plaatselijke verenigingen, organisaties en instanties om inclusie te bevorderen. Dit zowel op niveau van de vrijwilligers als op organisatieniveau.
  • Zowel informele als formele momenten organiseren die de inclusie en de participatie van de vrijwilligers met een beperking in regio Waasland bevorderen en respect voor mens en dier beogen. Hiervoor samenwerken met plaatselijke vrijwilligers, verenigingen, organisaties en scholen.

Bekijk hier het filmpje i.v.m. deze inclusieve vrijwilligerswerking.

4. Stagiairs

Er is genoeg interessants te beleven en leren voor stagiairs.
De taken zijn :
• Dagelijks voederen van de ezels
• Schoon houden van stallen, paddocks en weiden
• Helpen bij bezoeken van de dierenarts, hoefverzorger, en tandverzorger.
• Bijwonen van castraties, die hier ter plaatse worden gedaan door onze dierenarts
• Helpen op opendeurdagen
• Meegaan met doorplaatsingen van ezels, of afhalen van ezels
• Trainen van ezels (halsteren, hoefjes verzorgen, …)

Let wel omdat we niet alle middagen een verantwoordelijke op de boerderij hebben, vragen we wel een zekere flexibiliteit qua uren, dit is altijd bespreekbaar. Dat je voldoende uren kan komen helpen, is zeker gegarandeerd, maar dieren verzorgen is niet altijd een 9-to-5-job …
Weet ook dat het hard werken is op een boerderij met zoveel ezels, dus handen uit de mouwen en wrijf je kuiten maar alvast in !!! Maar je krijgt zoveel terug van de ezels, en er is zoveel te leren dat het zeker de moeite waard loont !
Bij interesse graag een mailtje naar info@anegria.be of kom even kennis maken op één van onze opendeurdagen.

 

close

Oh hallo daar 👋
Het is leuk je te ontmoeten.

Meld je hieronder aan met je e-mailadres om onze blog te volgen.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.